Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb

Projectes

Pla nacional per a la protecció del patrimoni cultural subaquàtic

El Museu participa en aquest pla nacional amb dos projectes:

Cartes arqueològiques subaquàtiques

Des de l'any 1996 l'Associació d'Amics del Museu de Menorca, amb el suport econòmic del Consell Insular de Menorca i l'aval científic del Museu de Menorca, realitza una campanya anual de prospeccions arqueològiques subaquàtiques del litoral de Menorca.

Aquest projecte consta de dues parts: la primera l'executa els caps de setmana un equip de bussejadors esportius del Club Nàutic de Ciutadella coordinats per un arqueòleg dels Amics del Museu de Menorca. Els treballs se centren en el municipi de Ciutadella i el nom del projecte és Cartes Arqueològiques Subaquàtiques del terme municipal de Ciutadella. És una activitat realitzada per voluntaris que no reben cap retribució salarial.

Els objectius del projecte Cartes Arqueològiques Subaquàtiques de Ciutadella se centren en tres punts molt concrets:

1) Consolidació del grup de treball sorgit a l'entorn del Club Nàutic de Ciutadella i dels Amics del Museu de Menorca. La seva consolidació i contínua formació ens permet poder comptar amb un equip de treball eficaç i sistemàtic.

2) Confecció de les cartes arqueològiques de Ciutadella.

3) Salvaguardar i difondre el patrimoni arqueològic de Ciutadella en particular i de Menorca en general. Aquestes tasques es poden realitzar de diferents formes i caldrà estudiar en cada moment el tipus d'acció a dur a terme.

Aquestes activitats poden consistir en exposicions temporals, cicles de conferències, confecció de tríptics explicatius, articles a la premsa i revistes de divulgació, participació en congressos, etc.

La segona part del projecte la realitza un grup d'arqueòlegs locals i forans que durant un mes, de manera continuada i sistemàtica, realitzen treballs de prospecció a diferents punts del litoral de Menorca.

La primera fase dels treballs consisteix en la realització d'un mailing que dóna a conèixer als clubs i entitats vinculades al submarinisme de l'illa i de fora els treballs arqueològics que es realitzen a Menorca i alhora se’n sol·licita la col·laboració, amb l'objectiu de recollir notícies que ens ajudin a localitzar nous jaciments. Aquest projecte rep la denominació de Cartes Arqueològiques Subaquàtiques de Menorca.

Tots dos projectes estan vinculats entre si, de tal manera que els bussejadors del Club Nàutic de Ciutadella també col·laboren amb l'equip d'arqueòlegs, amb la qual cosa amplien la seva formació.

Excavació de les restes del segle iv aC de Binissafúller

A la cala de Binissafúller, al municipi de Sant Lluís, es troba un dels derelictes més interessants i polèmics des del punt de vista científic de les Illes Balears. Aquest jaciment va ser trobat els anys seixanta del segle xx i atesa l'escassa profunditat a què es troba se’n va iniciar ràpidament l’espoli. Només la fragilitat dels materials ceràmics del jaciment, la qual no en feia rendible l’explotació econòmica, va aturar les activitats dels clandestins.

La procedència dels materials del vaixell i la seva cronologia han generat una gran discussió i controvèrsia entre la comunitat científica, qüestions que només l'excavació del jaciment i el posterior estudi dels materials recuperats podran resoldre.

El projecte d'intervenció del derelicte de Binissafúller es fonamenta en els següents objectius científics, culturals i formatius:

  1. Objectius científics. El derelicte de Binissafúller és l'única embarcació del segle iv aC coneguda fins ara amb un carregament homogeni d'àmfores ibèriques. La seva excavació i estudi ens permetrà poder aprofundir, en primer lloc, en el coneixement del tipus de comerç que existia a la mar Balear en aquell moment, quines rutes comercials eren utilitzades i quins productes eren comercialitzats; en segon lloc, en el coneixement de les tècniques de construcció naval del segle iv aC. L'excavació i estudi d'aquest derelicte pretén ser l'inici d'un nou camp d'investigació sobre la navegació ibèrica i les seves relacions amb les Balears, així com la seva funció dins dels canals comercials de la Mediterrània.
  2. Objectius culturals. L'excavació i posterior publicació i posada en valor de les restes poden aportar una nova visió de la funció de cruïlla de camins i cultures de Menorca durant l'antiguitat. Per a la societat de Menorca pot representar l'oportunitat d'acostar-se a un patrimoni cultural desconegut o molt llunyà, que és el patrimoni subaquàtic. Aquest contacte ens ajudarà a conèixer-lo i preservar-lo. Així mateix, en ser un jaciment únic a la Mediterrània, un cop posat en valor, pot ser ofert a la comunitat nacional i internacional com un producte cultural de Menorca.
  3. Objectius de formació. L'excavació del derelicte es planteja com una possibilitat de formació per als arqueòlegs que vulguin introduir-se en la disciplina de l'arqueologia subaquàtica. De la mateixa manera, l'excavació estarà oberta a la participació dels bussejadors esportius que habitualment col·laboren en la confecció de les cartes arqueològiques subaquàtiques de Menorca.

Difusió del coneixement del patrimoni cultural subaquàtic de Menorca

Els treballs i resultats obtinguts es fan arribar a la societat menorquina en particular, i a l'espanyola en general, amb l'objectiu de fomentar el coneixement sobre aquest patrimoni submergit, moltes vegades desconegut i poc valorat.

Per aconseguir-ho es realitzen diferents articles en la premsa local sobre l'arqueologia subaquàtica a Menorca, s'intenten publicar articles sobre aquest patrimoni submergit en publicacions de divulgació nacional (premsa o revistes) i es realitza un cicle de conferències sobre patrimoni subaquàtic a diferents punts de l'illa destinat al públic en general i concretament als practicants de l'esport subaquàtic.

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.