Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb

Investigadors

El Museu de Menorca proporciona un marc de referència per a l’estudi de la prehistòria, la història i la cultura de Menorca, ja que custodia al voltant de 200.000 objectes que testimonien la història de l’illa. Per consultar aquest fons el Museu disposa d’un espai apropiat destinat als investigadors que ho sol·licitin.

Condicions generals:

 • Cal omplir la següent sol·licitud o posar-se en contacte amb el Museu al 971 350 955.
 • Les consultes es respondran amb un mínim de 15 dies i un màxim de 2 mesos.
 • La consulta del fons s’ha de realitzar sempre a l’espai habilitat per a aquesta finalitat. Cap peça o document pot sortir del recinte del museu.

 

Horari d’atenció als investigadors:

 • Dimarts i dijous de 10:00 a 14:30 h

( les peticions de consulta no es resoldran, a causa de les obres, fins el mes d'octubre de 2016. Setim les molesties)

 

Condicions per a la consulta:

 • Aquesta sol·licitud es regeix segons la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003), i el Decret 14/2001, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB núm. 37 de 12 de març de 2011).
 • Les accions d’investigació a desenvolupar han de respectar en tot moment la legislació sobre propietat intel·lectual.
 • En cas que les peces de procedència arqueològica estiguin pendents que se’n presenti la memòria científica requerida en el Reglament, caldrà el permís per escrit del director de la intervenció arqueològica corresponent.
 • L’accés i l’estudi s’ha d’ajustar a les condicions que el Museu estableixi per garantir la seguretat i conservació dels béns.
 • Un cop finalitzada la consulta, s’ha de remetre un informe a la direcció del Museu sobre les tasques realitzades, les conclusions obtingudes i, si s’escau, les publicacions on s’esmentin les peces estudiades.
 • En cas de fer-se una publicació, s’ha d’indicar expressament l’autoria, excavació, fons o col·lecció de les peces consultades, així com el Museu de Menorca.
 • Les visites del sol·licitant per realitzar les investigacions s’han de programar amb la deguda antelació (mínim 15 dies, màxim 2 mesos).
 • El Museu de Menorca es reserva el dret d’emprendre les accions legals que consideri oportunes contra les persones que incompleixin aquestes condicions. En aquest sentit, el Museu de Menorca i el sol·licitant se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Maó, amb renúncia al seu propi fur si fos un altre.

 

Normes d’ús de la sala de consultes:

 • Cal respectar les normes bàsiques de comportament i no alterar el bon ambient de treball
 • Els usuaris han de deixar als armariets de recepció qualsevol tipus de contenidor, bosses, fundes de portàtils, etc.
 • Els telèfons mòbils han d’estar en mode silenci.
 • El personal del Museu facilitarà guants per a la consulta del fons.
 • El nombre de peces que els usuaris poden consultar en cada sessió dependrà de les característiques d’aquestes i ho decidirà el personal del Museu en funció de criteris de conservació i seguretat.
 • El Museu es reserva el dret a prohibir l’accés a la sales de consulta als usuaris que infringeixin alguna d’aquestes normes.

Per sol·licitar l'accés al fons del Museu has de descarregar-te el document de sol·licitud:


> DESCARREGAR EL DOCUMENT DE SOL·LICITUD
 

I un cop emplenat enviar-nos-el per mitjà del següent formulari:


* Al enviar acceptes la política de privacitat

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.