Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb

Sol·licitud d'imatges

Sol·licitud d’imatges d’obres del Museu de Menorca

El Museu de Menorca posa l’arxiu d’imatges d’obres a disposició dels que ho sol·licitin, sempre que es compleixin les condicions següents:

Temps de resolució de la sol·licitud
El Museu de Menorca resoldrà la sol·licitud i lliurarà les imatges en un mínim de 15 dies i un màxim de 2 mesos.

Publicacions
En cas que les fotografies siguin utilitzades per a una producció editorial, l’autorització atorgada s’entén en relació amb una única edició de la publicació. Si la fotografia es fa servir en una campanya publicitària, s’ha de detallar en la descripció el tipus d’anunci, format/s i mitjans de comunicació.

En cas que les imatges siguin utilitzades per a un estudi o recerca que es publiqui posteriorment, el sol·licitant és el responsable de transmetre aquestes condicions de publicació a l’editorial i ha de proporcionar al Museu de Menorca les dades corresponents per poder tramitar el permís de reproducció.

Integritat de l’obra
Qualsevol reproducció de fotografies del Museu de Menorca ha de respectar-ne la integritat (se’n pot modificar la mida o el color per necessitats editorials). La reproducció d’un detall o d’una part de la imatge requereix una autorització prèvia. En aquest cas, els crèdits han d’incloure la paraula detall. Les fotografies cedides pel Museu de Menorca no poden ser manipulades de cap manera. No està permesa la superposició d’altres imatges, ni de textos, sobre la imatge sense autorització prèvia.

Exemplars
El sotasignat es compromet a enviar al Museu de Menorca dos exemplars del producte en el qual es publiquin les fotografies subministrades pel museu. Aquesta condició és vàlida tant per a l’edició de llibres com per a la producció de vídeos, audiovisuals o altres productes sobre suports aptes per a la reproducció d’imatges.

Prohibició de duplicats i cessions a tercers
Queda terminantment prohibida la realització de duplicats i la cessió d’imatges a tercers.

Crèdits
L’obra en què es publiquin les fotografies ha d’incloure el peu de foto corresponent i el crèdit següent: 

  •  Museu de Menorca, Maó (any)   
  •  Foto: (©/nom de l’autor, si s’escau)


Drets de tercers
Els drets d’autor referits a obres d’art originals que estiguin vigents han de ser liquidats per la persona sol·licitant, per la qual cosa aquesta es posarà en contacte prèviament o bé amb l’artista corresponent, amb VEGAP (Visual Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics) o amb l’entitat de gestió de drets d’autor que correspongui, que l’informaran sobre les despeses dels drets. En cas d’obres sota el règim de contracte de comodat, el Museu de Menorca es posarà en contacte amb el titular corresponent. S’ha de presentar al Museu de Menorca el justificant d’aquest tràmit com a requisit imprescindible per a la concessió de l’autorització. El Museu de Menorca declina tota responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquesta condició.

Incompliment
El Museu de Menorca es reserva el dret d’emprendre les accions legals que consideri oportunes contra les persones que incompleixin aquestes condicions. En aquest sentit el Museu de Menorca i el sol•licitant se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Maó, amb renúncia al seu propi fur si fos un altre.

Per sol·licitar les imatges del museu has de descarregar-te el document de sol·licitud:


> DESCARREGAR EL DOCUMENT DE SOL·LICITUD


I un cop emplenat enviar-nos-el per mitjà del següent formulari:


* Al enviar acceptes la política de privacitat

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.