Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb

Missió i objectius

Missió

“Exhibir, restaurar, conservar i investigar el patrimoni cultural de Menorca, que abasta des de la prehistòria fins a l’actualitat, al mateix temps que es transmet aquest llegat al públic menorquí i al visitant, a través d’activitats específiques, per tal de contribuir al coneixement de la història de Menorca i esdevenir un símbol de la seva riquesa.”

La missió del Museu és exhibir, restaurar, conservar i investigar el patrimoni cultural, material i immaterial, de Menorca des de la prehistòria fins a l'actualitat, i impulsar activitats culturals, socials i educatives per a la transmissió de tot el seu llegat cultural.

El Museu té vocació de servei públic, obert a la participació i al debat, i a la col·laboració amb altres institucions.

La programació del Museu se centra a obrir al públic les col·leccions i recursos que acull, impulsar el coneixement i reconeixement del patrimoni col·lectiu de Menorca i aconseguir una major projecció nacional i internacional.

El Museu és el centre de referència en la posada en valor i la difusió del patrimoni i del paisatge cultural de Menorca. Alberga la història de l'illa a través de totes les fonts possibles: arqueologia, etnografia, art, etc.

Visió

Convertir-se en l'equipament museístic líder en la investigació, la conservació i la difusió del patrimoni històric de Menorca i ser reconegut com el centre de referència en polítiques de posada en valor, difusió i educació del patrimoni.

Valors

Compromís amb el servei públic

Els valors de servei públic, sensibilitat i respecte pels béns culturals formen part important del nostre compromís amb la societat a la qual servim i amb la qual volem promoure debat i reflexió.

Modernitat, dinamisme i creativitat són els eixos sobre els quals treballa el Museu. Sempre atents al que succeeix en el nostre entorn i en l'àmbit internacional per adaptar l'activitat museística a l'actualitat.

Compromís amb la societat menorquina

El Museu té una clara vocació formativa i educativa orientada a ampliar els coneixements dels seus visitants i implicar la societat en la seva tasca pedagògica fomentant el debat i el diàleg sobre el patrimoni menorquí.

El museu vol intensificar la col·laboració amb els col·lectius socials i altres institucions culturals per ser un element de dinamització i trobada d'activitats destinades a afavorir el debat i el pensament.

Compromís amb la qualitat

La responsabilitat social corporativa forma part de l'estratègia del Museu de Menorca: oferir qualitat i estabilitat en l'ocupació, un entorn agradable i estimulant i fomentar la implicació i el treball en equip. Els valors de diversitat, llibertat i respecte entre professionals són la clau per oferir un servei eficaç i eficient.

Compromís amb la ciutadania

L'usuari del Museu és atès en totes les seves tipologies. Identificar les seves necessitats i establir les condicions perquè siguin satisfetes és una tasca que afronta la institució en la seva clara aposta per la igualtat, el respecte a la diversitat i la integració dels ciutadans i les ciutadanes amb discapacitats físiques o psíquiques.

Objectius

 • Exercir de centre de la interpretació històrica de Menorca, del seu patrimoni moble i immoble i dels recursos associats articulant esforços per a la difusió de tot el seu contingut amb una marcada funció educadora i de reconeixement de la pròpia identitat.
 • Esdevenir una plataforma dinàmica, multidisciplinària i actual sobre la història de Menorca.
 • Proporcionar una visió de la història entesa com un concepte ampli i multidisciplinari en què s'aprofundeix en totes les seves dimensions: cultural, científica, tecnològica, política, antropològica, econòmica, social, etc.
 • Exercir d'element dinamitzador per millorar i ampliar l'oferta turística i cultural de Menorca.
 • Articular les xarxes de col·laboració entre agents, entitats i organismes vinculats amb els sectors de la investigació, la posada en valor i la difusió del patrimoni.
 • Documentar, estudiar i gestionar en condicions adequades el patrimoni moble que custodia el Museu i facilitar la seva accessibilitat i difusió.
 • Posar en valor, preservar i interpretar el paisatge històric i cultural de Menorca.
 • Millorar el coneixement del Museu per part de la població menorquina.
 • Presentar de forma innovadora i atractiva la història de Menorca. Orientar el discurs museològic de manera que sigui atractiu per a tot tipus de públic: individual, en grups (turístics, aficionats, infantils, especialitzats) i familiars.
 • Garantir el desenvolupament de diferents nivells d'aprofitament i de comprensió.
 • Promoure l'experiència turística al Museu i associar el discurs del centre amb elements patrimonials dispersos pel territori.
 • Crear activitats i dinàmiques que ofereixin serveis complementaris i que permetin rendibilitzar l'equipament de la institució.
 • Ser socialment responsable.

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.