Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb
La Peça del Mes

Punxó d'os de Cornia Nou

Punxó d'os de Cornia Nou

Procedència: Poblat prehistòric de Cornia Nou (Maó)

Matèria: Os

Mides: 20 cm de llargària i 2 cm d’àmplada màxima, aproximadament.

Cultura: Talaiòtica

Referència de l'excavació: Recuperat durant la campanya d’excavació de l’any 2009.

Datació: Aproximadament 800-600 a.n.e.

 

Descripció:

Es tracta d’un utensili elaborat a partir d’un frag­ment d’os llarg de boví adult. Es troba totalment polit per abrasió, sense conservar gens de la seva superfície original, fet que impedeix especificar de quin dels  ossos de les extremitats es tracta. La punta és molt llarga i estilitzada, i l’extrem que serveix de mànec es troba totalment allisat.

Des d’un punt de vista general, el punxó d’os és un objecte d’origen remot i amb una distribució generalitzada als diferents continents durant la Prehistòria recent, que es va mantenir amb un procés d’elaboració semblant i amb una escassa varietat en la fesomia final, amb el principal condicionant de les espècies faunístiques disponibles a cada entorn.

A la prehistòria de les Balears, els punxons representen el tipus més freqüent entre els instruments d’os. D’acord amb els estudis etnològics y d’arqueologia experimental fets sobre objectes semblants d’altres regions, la seva funció podria estar relacionada amb el treball de la pell i/o amb la cistelleria. També s’ha documentat l’ús de punxons d’os en feines de teixit i en la realització d’empelts.

El punxó al qual es refereix aquest treball prové de l’anomenat Edifici Sud de Cornia Nou, una construcció de tendència rectangular en planta i de caràcter monumental que es troba adossada al costat meridional del gran talaiot del jaciment. Es va recuperar a un dels nivells d’enderroc de l’Habitació Oest de l’Àmbit 1 de l’Edifici Sud. S’ha pogut establir que aquest monument ja estava en ús cap a l’any 1000 a.n.e., i es va abandonar als voltants del 600 aC. A partir de la sèrie de datacions radiocarbòniques efectuades, s’ha plantejat que el punxó pertany a la darrera fase d’ús de l’Edifici Sud, datada aproximadament entre 800-600 a.n.e.

La significació del punxó de Cornia Nou s’ha d’entendre en el context al qual pertany. Aquest punxó forma part d’un conjunt més ampli d’objectes fabricats a partir d’ossos d’animals localitzats a l’Edifici Sud de Cornia Nou, entre els quals s’hi troben més de quinze punxons, tres espàtules, així com tres discs. A més, l’Edifici Sud ha proporcionat una abundant mostra d’utensilis de pedra (molins de mà, percussors, morters i mans de morter), ceràmiques i restes faunístiques i vegetals. A partir de totes aquestes evidències s’ha interpretat que l’Edifici Sud era un espai on s’hi desenvolupaven activitats relacionades principalment amb la gestió, processat i emmagatzematge d’aliments per part de la comunitat que vivia a Cornia Nou durant la primera meitat del I mil·lenni a.n.e.

Autor fitxa: Damià Ramis

 

Bibliografia:

Anglada, M.; Ferrer, A.; Plantalamor, L.; Ramis, D. & Van Strydonck, M. 2011. Les comunitats humanes a Menorca durant l’edat del bronze: el jaciment de Cornia Nou. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 29: 27-46.

Anglada, M.; Ferrer, A.; Plantalamor, L.; Ramis, D. & Van Strydonck, M. 2012. Arquitectura monumental y complejidad social a partir de finales del segundo milenio cal BC: el edificio sur del sector oeste de Cornia Nou (Menorca). Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae, 10: 23-44.

Anglada, M.; Ferrer, A.; Plantalamor, L.; Ramis, D. & Van Strydonck, M. 2013. La sucesión de ocupaciones entre el Calcolítico y la Edad Media en el yacimiento de Cornia Nou (Menorca, Islas Baleares). Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva Época (Prehistoria y Arqueología), 6: 269-299.

Anglada, M.; Ferrer, A.; Plantalamor, L.; Ramis, D.; Van Strydonck, M. & De Mulder, G. 2014. Chronological framework for the early Talayotic period in Menorca: the settlement of Cornia Nou. Radiocarbon, 56: 411-424.

BUC, Natacha. 2011. Experimental series and use-wear in bone tools. Journal of Archaeological Science, 38: 546-557.

Ferrer, A.; Plantalamor, L. & Anglada, M. (coord.) 2014. Desenterrant el passat. Les excavacions arqueològiques a Cornia Nou. Maó: Museu de Menorca.

SIDÉRA, Isabelle & LEGRAND, Alexandra. 2006. Tracéologie fonctionnelle des matières osseuses- une méthode. Bulletin de la Société préhistorique française, 103: 291-304.

UGARTE, Luxio 1987. Útiles de hueso actuales. Supervivencia de técnicas ancestrales en Oñati. Munibe, 3: 151-155.

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.