Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb
Col·lecció La Peça del Mes

CERÀMIQUES DEL CERCLE 7 DE TORRE D’EN GALMÉS

CERÀMIQUES DEL CERCLE 7 DE TORRE D’EN GALMÉS

Procedència: Cercle 7 de Torre d’en Galmés (Alaior)

Matèria: Ceràmica feta a mà, sense torn      

Mides:

Peça 1 (Vas): alçada: 24 cm.; diàmetre vora: 25,5 cm.; diàmetre de la base: 16 cm.

Peça 2 (Olla): alçada: 16 cm.; diàmetre vora: 14,5 cm.; diàmetre de la base: 12 cm.

Peça 3 (Gerreta): alçada: 8 cm.; diàmetre vora: 6 cm.; diàmetre de la base: 4,5 cm.

Peça 4 (Askos): alçada: 22,5 cm.; diàmetre vora: 12 cm.; diàmetre de la base: 9 cm.

Cultura: Talaiòtic final

Nº inventari:

Peça 1 (Vas): 15996

Peça 2 (Olla): 15997-15998

Peça 3 (Gerreta): 17181-17182

Peça 4 (Askos): 17183

Datació: 300-200 a.n.e.

 

Descripció:

Aquestes quatre peces procedents de la casa talaiòtica anomenada Cercle 7 del poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés (Alaior), són un conjunt de materials ceràmics que ens demostra el bon estat de conservació amb el que es trobaven els materials arqueològics documentats a l’interior d’aquesta casa talaiòtica. La casa fou excavada per un equip d’arqueòlegs d’Amics del Museu de Menorca entre els anys 2005 i 2013 en el marc d’un curs d’arqueologia i permeté confirmar que l’edifici va estar en ús entre els segles IV i finals del III ane, és a dir durant l’època talaiòtica final. L’edifici fou abandonat molt probablement de manera sobtada, ja que una bona part dels materials documentats als seu interior es trobaven in-situ i en un bon estat de conservació.  La casa, és una estructura típica de la segona edat del ferro, de planta de tendència circular i amb accés al sud. Està composta per un corredor d’accés i un pati central descobert des del qual es distribueixen diferents espais de forma radial que feien la funció d’habitació, magatzems i on es feien les tasques domèstiques. Aquests espais estaven coberts per sostres de tipus vegetal. Les quatre peces són ceràmiques fetes a mà, ja que els talaiòtics no empraven el torn, i corresponen a la cronologia de la casa anteriorment esmentada.

Pel que fa a la primera peça, es tracta d’un vas de fons alt de grans dimensions que aparegué a la unitat estratigràfica (UE) 5, a l’àmbit NW de la casa i sota una gran pilastra caiguda. Aquesta, una vegada la casa fou abandonada caigué sobre el vas, deixant-lo totalment esmicolat i un cop excavat i recuperades totes les peces fou restaurat deixant-lo en les condicions actuals. Té el cos troncocònic decorat amb incisions en espiga i dues anses de monyó envoltades d’un cordó que no presenta cap decoració. Té una cartela central dividida en dues parts per un nervi central i està decorada amb incisions en espiga. Presenta un peu diferenciat de secció triangular i decorat amb incisions en forma d’espiga. La seva funció no està clara, tot i que possiblement tindria un ús ritual. Així i tot s’ha de comentar que l’espai on es documentà aquest vas de fons alt s’ha interpretat com a magatzem, per tant parlaríem d’un ús ritual i domèstic.

La segona peça es tracta d’una olla carenada trobada totalment sencera i amb la tapadora posada que va aparèixer en una cantonada de la casa, concretament a l’àmbit NW, a la UE-2. L’olla es salvà de l’ensorrament de l’edifici gràcies a la seva ubicació. Es tracta d’una olla carenada, amb base lleugerament còncava, vora vertical i llavi arrodonit. La superfície externa està decorada amb dos registres de línies incises formant triangles, un al costat de la vora i l’altra al costat de la base. L’olla es trobava tapada amb una tapadora plana amb vora penjant i llavi arrodonit. Aquesta tenia una ansa semicircular al centre, de secció més o menys arrodonida. A la vegada aquest conjunt de deus peces estava tapat per un vas troncocònic capgirat. L’ús d’aquest conjunt és domèstic i el contingut del seu interior es troba en procés d’investigació.

La tercera peça és una olleta globular de petites dimensions, amb base plana i vora sortint, amb llavi apuntat. Presenta l’arrencament d’un element de prensió de secció el·líptica, que no s’ha conservat. Té la superfície externa brunyida, amb decoració consistent en una sanefa horitzontal, ondulada, de petites marques incises, de forma circular, poc visibles. Conté una tapadora amb peu anular i ansa semicircular al centre. El ús és domèstic i es va trobar a la UE-2 de l’àmbit NW del Cercle 7.

La darrera peça, que es coneix amb el nom d’askos, es va trobar a l’interior d’un sitjot al pati davanter del Cercle 7. Estava totalment sencer quan es va trobar i al seu damunt hi aparegué un crani de vaca en connexió anatòmica. Presenta la vora triangular oberta i diferenciada del coll cilíndric. El cos de la peça és carenat i la seva base és plana. Sota la vora neix una ansa vertical calçada que mor sobre la carena del cos. Les parets estan espatulades i brunyides. Es tracta d’una imitació amb ceràmica talaiòtica d'una peça d'origen grec o púnic. Tindria un ús ritual en el que podria haver estat una cerimònia d’abandonament de la casa i del seu pati.

Autor fitxa: Amics del Museu de Menorca

 

Bibliografia:

CARBONELL, M.; CORRAL, B.; FERRER, A.; ISBERT, F.; LARA, C.; PONS, J.; RIUDAVETS, I. (2012): “El Círculo 7 de Torre d’en Galmés: puesta en valor de una Casa Talayótica del siglo III a.C.” a Proceedings of the First International Conference on Best Practices in World Heritage: Archaeology. Madrid

FERRER, A.; JUAN, G.; LARA, C.; PONS, J. (2011): El jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca). Les intervencions d’Amics del Museu de Menorca: Cercle 7 a III Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, 3 i 4 d’octubre, 2008). Menorca: CIMe, Llibres del Patrimoni Històric i Cultural 4, pàg. 109-117.

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.