Contacte
Fotos i vídeos
Avisos legals Privacitat i ús de cookies Mapa de la web
Desenvolupat per: KodeaWeb
La Peça del Mes

COVA DES MUSSOL

 COVA DES MUSSOL

TALLA ANTROPOMORFA DE LA COVA DES MUSSOL               

null

Procedència: Cova des Mussol (Ciutadella)

Matèria: Fusta d’Olea europaea      

Mides: Alçada: 94 mm.; Amplada frontal: 53 mm.; Gruix lateral: 64 mm.

Cultura: Periode dels poblats de navetes                                                

Referència de l’excavació: MU-S3c-VM-10a                                                                                                

Datació:

1279 - 993 cal a.n.e. (95,0%)

987 – 980 cal a.n.e. (0,4%)

(Beta-110137: 2930±50BP)  

 
Descripció:
Talla sobre fusta d’ullastre o olivera que reprodueix cap, cara i coll d’un home. Presenta trets anatòmics força realistes entre els que destaquen els arcs supraciliars, la mandíbula i els llavis entreoberts. L’individu va ser representat amb una lleugera extensió del coll de manera que sembla mirar cap amunt.

Va ser tallada a partir d’un tronc o branca principal que tenia un creixent secundari, així ho indiquen els dos eixos de creixement que s’observen al fragment de fusta. Un eix segueix la direcció del coll i l’altre parteix de la mandíbula cap a la part postero-superior del crani. La peça està ben acabada i presenta pràcticament tota la seva superfície polida i per aconseguir l’alt grau de detall dels caràcters físics va ser necessari alternar el polit i el tallat.

L’estat de conservació és prou bo, tot i que s’ha perdut l’orella dreta i l’extrem del nas, dos trencs recorren el que queda del nas i l’orella i la galta esquerres presenten forats d’insectes.

Aquesta talla forma part d’un conjunt de peces de fusta i petits recipients ceràmics localitzats a l’interior de la sala 3c de la Cova des Mussol. La cova es troba a un penya-segat de Cala Be, a la zona de Punta Nati (Ciutadella). L’accés a la mateixa és difícil i perillós tan per mar com per terra. Presenta dues entrades, la primera, i secundària, a uns 20m per sobre el nivell del mar i la principal uns metres més avall. És una cova d’origen càrstic que presenta el terra irregular a causa del despreniment de fragments del sostre. A les sales més profundes s’hi troben espeleotemes diversos.

La cova des Mussol va ser explorada per Pere Arnau el 26 de juny de 1997 qui en descobrí el seu contingut arqueològic. A part del contingut de la sala 3c, es va documentar l’ús com a cementeri d’inhumació col·lectiva de la sala 1 -entre el 1050 i el 800 ane- i el d’algunes de les sales interiors com espais rituals entre el 1600 i el 1400 ane i com a dipòsit d’objectes votius al segle IX ane.

La sala 3c no és de les més profundes però si una de les més amagades i de difícil accés de la cova i els seus dos accessos es trobaven tancats per lloses de pedra col·locades expressament. La sala és petita i és impossible romandre-hi a peu dret perquè en cap punt supera els 90cm d’alçada.

Les peces de ceràmica que es trobaren tant a l’exterior com a l’interior de la sala 3c s’interpreten com llànties. Aquestes il·luminarien l’espai on l’individu representat per la talla en qüestió observaria una segona talla zooantropoforma situada a una cota més alta.

D’aquestes talles no se’n troben paral·lels al Mediterrani i els més propers són troballes realitzades en contextos de pantans i torberes del nord del Continent Europeu i les Illes Britàniques. En aquests casos, però, es representa tot el cos i la cronologia és molt dispar, la més antiga és la de Volkerak datada al 5300 a.n.e. i la més recent la d’Alt Friesack, del 600 de la nostra era.

 

 TALLA ZOOANTROPOMORFA DE LA COVA DES MUSSOL      

null

Procedència: Cova des Mussol (Ciutadella)

Matèria: Fusta d’Olea europaea      

Mides: Alçada: 149 mm.; Amplada frontal: 55 mm.; Gruix lateral: 40 mm.

Cultura: Periode dels poblats de naveta.                                                 

Referència de l’excavació: MU-S3c-VM-14a/15a                                                                                                

Datació:

1434 - 1192 cal ane (94,4,0%)

1143 – 1132 cal ane (1%)

(Beta-110137: 3060±50BP) 

 

Descripció:

Talla sobre fusta d’ullastre o olivera que reprodueix cap, cara i coll d’un ésser amb característiques humanes i animals. La cara podria ser humana però presenta dues banyes a la part alta del cap. Els ulls estan formats per dues incisions obliqües i la boca per una d’horitzontal. No li feren orelles i el mentó és estret però prominent. Aquestes característiques li confereixen una expressió severa i altiva.

Va ser tallada a partir d’un tronc o branca principal que es bifurcava en dos eixos de creixement. En el moment de la troballa presentava dos trencs que van ser reparats al laboratori i s’observen abundants forats d’insectes.

Aquesta talla forma part d’un conjunt de peces de fusta i petits recipients ceràmics localitzats a l’interior de la sala 3c de la Cova des Mussol. La cova es troba a un penya-segat de Cala Be, a la zona de Punta Nati (Ciutadella). L’accés a la mateixa és difícil i perillós tan per mar com per terra. Presenta dues entrades, la primera, i secundària, a uns 20m per sobre el nivell del mar i la principal uns metres més avall. És una cova d’origen càrstic que presenta el terra irregular a causa del despreniment de fragments del sostre. A les sales més profundes s’hi troben espeleotemes diversos.

La cova des Mussol va ser explorada per Pere Arnau el 26 de juny de 1997 qui en descobrí el seu contingut arqueològic. A part del contingut de la sala 3c, es va documentar l’ús com a cementeri d’inhumació col·lectiva de la sala 1 -entre el 1050 i el 800 ane- i el d’algunes de les sales interiors com espais rituals entre el 1600 i el 1400 ane i com a dipòsit d’objectes votius al segle IX ane.

La sala 3c no és de les més profundes però si una de les més amagades i de difícil accés de la cova i els seus dos accessos es trobaven tancats per lloses de pedra col·locades expressament. La sala és petita i és impossible romandre-hi a peu dret perquè en cap punt supera els 90cm d’alçada.

Les peces de ceràmica que es trobaren tant a l’exterior com a l’interior de la sala 3c s’interpreten com llànties. Aquestes haurien il·luminat la petita habitació on la talla zooantropomorfa es va trobar caiguda mirant cap a la paret.

Tot i això sembla ser que originalment es trobaria sobre un sortint de la roca situat a una de les cotes més altes de la sala mirant cap al davant on, a una cota més baixa, hi havia la talla antropomorfa.

D’aquestes talles no se’n troben paral·lels al Mediterrani ni als pantans i torberes del nord del Continent Europeu o les Illes Britàniques. Els investigadors que excavaren i analitzaren el contingut de la Cova des Mussol daten la talla entre el 1200 i el 1000 a.n.e. i  han anomenat a l’ésser que representa “el déu banyut”. Per les característiques de les seves banyes el relacionen amb algun ancestre de la divinitat celta Cernunnos.

Autora fitxa: Elena Sintes

 

Bibliografia:

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE HERRADA, C. i RISCH, R. (1999), La Cova des Mussol, un lugar de culto en la Menorca prehistórica, Consell Insular de Menorca, Barcelona

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R., (1999), La Cova des Càrritx y la Cova des Mussol. Ideología y sociedad en la prehistoria de Menorca, Barcelona.

 

Aquesta web és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, amb direcció Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears i NIF S0733002J .

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.museudemenorca.com s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.museudemenorca.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.museudemenorca.com és propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.